OntmoetingsAvond PARI DEN HAAG - ( BEVRIJDINGSBRUNCH - VRIJHEID ) Sakimin blog
@ Stichting Suara Jawa - (14-03-1994) Postadres - Postbus 64745, 2506 CC DEN HAAG . Faxnr - 087 8702381 @
Emailadres - info@sakimin.sr

Foto's van BevrijdingsBrunch ( leven in Vrijheid ) gehouden op zaterdagmorgen 5 mei 2012. Op deze zaterdagmorgen zijn Sakimin en Hilda op weg naar het Atrium van het Stadhuis van Den Haag voor de officiele opening van ( voorafgegaan door deze BevrijdingsBrunch ) van het Bevrijdingsfestival. Deze BevrijdingsBrunch wordt voor de tweede keer gehouden en is bedoel voor degene die zich inzetten voor zaken zoals vrede, vrijheid, anti-discriminatie, tolerantie en alle aanverwante onderwerpen. De BevrijdingsBrunch wordt geopend door de burgemeester Jozias van Aartsen en dit jaar zal de schrijfster Mensje van Keulen de VrijheidsLezing gaan houden. Helaas was het dit jaar niet zo mooi weer om het het aansluitende buitengebeuren te gaan volgen ( brrr toch maar gauw naar huis ).


Sakimin is The Name Sakimin is The Name Sakimin is The Name Sakimin is The Name Sakimin is The Name Sakimin is The Name Sakimin is The Name Sakimin is The Name

Click here to go back to previous page
Last update 6-05-2012 20:14 - CopyRight@Sakimin 06-05-2012