OntmoetingsAvond PARI ONTMOETINGSAVOND - ( BINGO - ALLEEN WINNAARS ) Sakimin blog
@ Stichting Suara Jawa - (14-03-1994) Postadres - Postbus 64745, 2506 CC DEN HAAG . Faxnr - 087 8702381 @
Emailadres - info@sakimin.sr
Foto's van Bingo ( alleen maar winnaars ) gehouden op de vrijdagavond 30 maart 2012. en op de vrijdagavond 16 maart 2012. Op deze vrijdagavond zijn Sakimin en Hilda op weg naar DienstenCentrum De Burcht geweest voor een OntmoetingsAvond met alleen maar winnaars. Hoezo alleen maar winnaars? Nou! Er zijn om te beginnen genoeg prijzen te winnen, er is genoeg eten aanwezig en natuurlijk is er veel gezelligheid. Dankzij de vele gesponseerde te winnen prijzen en het mee gebrachte eten / lekkers kon deze OntmoetingsAvond niet meer mislukken. Daarom willen Sakimin en Hilda iedereen hartelijk gaan bedanken voor de inzet die deze Bingo heeft doen slagen.


Sakimin is The Name Sakimin is The Name Sakimin is The Name Sakimin is The Name Sakimin is The Name Sakimin is The Name Sakimin is The Name Sakimin is The Name

Click here to go back to previous pageLast update 1-04-2012 23:14 - CopyRight@Sakimin 30-04-2012