OntmoetingsAvond PARI MOVIES SLAMETAN - ( BODOH KUPAT - AFSLUITINGS DAG ) Sakimin blog
@ Stichting Suara Jawa - (14-03-1994) Postadres - Postbus 64745, 2506 CC DEN HAAG . Faxnr - 087 8702381 @
Emailadres - info@sakimin.sr

Foto's van Bodoh Kupat Slametan ( afsluitings dag Possoh- ( Vasten- ) maand ) gehouden op de vrijdagavond 24 augustus 2012. Op deze vrijdagavond zijn Sakimin, Hilda, op weg naar DienstenCentrum De Burcht voor de te houden Slametan Bodoh Kupat. Dat betekent dat we aan de echt de Possoh gaan afsluiten. De slametan Bodoh Kupat is er om de overledenen kinderen die tijdens de Possoh bij ons mochten komen te gaan helpen om de weg naar boven weer terug te gaan vinden. Bij de javanen is het dan ook gebruikelijk om tussen Idul Fitri en Bodoh Kupat nog steeds te blijven vasten. Daarom moet deze slametan altijd gedaan worden.


Sakimin is The Name Sakimin is The Name Sakimin is The Name Sakimin is The Name Sakimin is The Name Sakimin is The Name Sakimin is The Name Sakimin is The Name

Click here to go back to previous page
Last update 28-08-2012 19:28 - CopyRight@Sakimin 28-08-2012