Sakimin MOVIE PAGINA - IBU SERIEUS TALKING ( STICHTING PARI )       SLAMETAN PARI Sakimin blog     
@ Stichting Suara Jawa - (14-03-1994) Postadres - Postbus 64745, 2506 CC DEN HAAG . Faxnr - 087 8702381 @
Emailadres - info@sakimin.sr


Ibu serieus Talking ( Stichting PARI ) DienstenCentrum De Tuimelaar, Den Haag (04-02-2011)


Foto's (aantal = 114 ) van Ibu serieus Talking ( Stichting PARI ) gehouden op vrijdagavond 4 FEBRUARI 2011. Op deze vrijdagavond waren Sakimin en Hilda naar DienstenCentrum De Tuimelaar gegaan voor een OntmoetingsAvond van Stichting PARI met veel overleg. We zitten aan het begin van 2011 en moeten alle geplande activiteiten die in dit jaar georganiseerd gaan worden, door te gaan praten en kijken of alles ook echt doen is Je begrijpt dat er op deze OntmoetingsAvond weinig ontspanning te beleven is, maar JA als alles goed door gesproken is kunnen we de op de resterende nog komende OntmoetingsAvonden genoeg gaan ontspannen en genieten.


Sakimin is The Name Sakimin is The Name Sakimin is The Name Sakimin is The Name Sakimin is The Name Sakimin is The Name Sakimin is The Name Sakimin is The NameOntstaan op : 27 April 2011 - 21:30
Last update 27-04-2011 22:01 - CopyRight@Sakimin