OntmoetingsAvond PARI MOVIES SLAMETAN - ( IDUL FITRI - LAATSTE DAG ) Sakimin blog
@ Stichting Suara Jawa - (14-03-1994) Postadres - Postbus 64745, 2506 CC DEN HAAG . Faxnr - 087 8702381 @
Emailadres - info@sakimin.sr

Foto's van Idul Fitri Slametan ( laatste dag Possoh- ( Vasten- ) maand ) gehouden op de vrijdagavond 17 augustus 2012. Op deze vrijdagavond zijn Sakimin, Hilda, op weg naar DienstenCentrum De Burcht voor de te houden Slametan Idul Fitri. Dat betekent dat we aan de laatste dag van de Possoh bezig zijn. De slametan Idul Fitri ook wel bekend als het suikerfeest is ( ondanks het verloop van de Possoh bij Stichting PARI ) heel druk bezocht. Maar het is ook drukkend weer, want de temperatuur in DienstenCentrum De Burcht is op deze avond meer dan warm en warmer. Je begrijpt dat Sakimin en Hilda tevreden zijn over het verloop van deze avond.


Sakimin is The Name Sakimin is The Name Sakimin is The Name Sakimin is The Name Sakimin is The Name Sakimin is The Name Sakimin is The Name Sakimin is The Name

Click here to go back to previous page
Last update 22-08-2012 1:44 - CopyRight@Sakimin 22-08-2012