Slametan PARI MOVIE SLAMETAN - ( MULUDAN - GEBOORTE / STERF-DAG ) Sakimin blog
@ Stichting Suara Jawa - (14-03-1994) Postadres - Postbus 64745, 2506 CC DEN HAAG . Faxnr - 087 8702381 @
Emailadres - info@sakimin.srFoto's (aantal = 125 ) van Muludan Slametan ( geboorte- / sterf-dag ) gehouden op de vrijdagavond 3 februari 2011. Op deze vrijdagavond zijn Sakimin en Hilda op weg naar DienstenCentrum De Burcht voor de Slametan Muludan. Met de Slametan Muludan herdenken we de geboorte- en tevens de sterf-dag van de profeet Mohammed. Op deze avondavond was het zeer winters te noemen want er was op deze avond best wel behoorlijk veel sneeuw gevallen en waren Sakimin en Hilda heel benieuwd wie er wel en wie er niet de tocht naar DienstenCentrum De Burcht zou kunnen doen. Nou kijk maar naar de foto's en zie dat er meer dan genoeg bezoekers de weg naar DienstenCentrum gevonden hebben.


Sakimin is The Name Sakimin is The Name Sakimin is The Name Sakimin is The Name Sakimin is The Name Sakimin is The Name Sakimin is The Name Sakimin is The Name

Click here to go back to previous pageOntstaan op : 03 fEBRUARI 2012 - 22:09
Last update 6-02-2012 22:15 - CopyRight@Sakimin