Slametan PARI MOVIES SLAMETAN PARI - ( PUNGAHAN - BEGIN POSSOH ) Sakimin blog
@ Stichting Suara Jawa - (14-03-1994) Postadres - Postbus 64745, 2506 CC DEN HAAG . Faxnr - 087 8702381 @
Emailadres - info@sakimin.sr

Foto's van Pungahan Slametan ( herdenken overledenen ) gehouden op vrijdagavond 6 juli 2012. Op deze vrijdagavond zijn Sakimin, Hilda, op weg naar DienstenCentrum De Burcht voor de te houden Slametan Pungahan. Dat betekent dat we aan het begin van de Possoh staan Dit is de maand dat er vlak voor de zonsopgang en vlak na de zonsondergang niet gegeten en gedronken mag en kan worden. Dit is voorgeschreven als 1 van de 5 pijlers van de Islam. Het is een echte maand van verbondenheid met elkaar ( het gezamelijke vasten en eten ) en tevens een Solodariteit met degene die het minder hebben dan wij ( voor ons is het maar 1 maand ). Ook herdenken wij dat de profeet Mohammed de eerste openbaringen heeft ontvangen waarvan / waaruit de Koran ontstaan is.


Sakimin is The Name Sakimin is The Name Sakimin is The Name Sakimin is The Name Sakimin is The Name Sakimin is The Name Sakimin is The Name Sakimin is The Name

Click here to go back to previous page
Last update 23-07-2012 21:27 - CopyRight@Sakimin 23-07-2012