Sakimin Movie SLAMETAN - PUNGAHAN ( BEGIN VAN DE POSSOH 2011 ) Sakimin blog
@ Stichting Suara Jawa - (14-03-1994) Postadres - Postbus 64745, 2506 CC DEN HAAG . Faxnr - 087 8702381 @
Emailadres - info@sakimin.srSlametan Pungahan ( begin van de Possoh ) DienstenCentrum Se Tuimelaar, Den Haag (29-07-2011)


Foto's (aantal = 135 ) van Slametan Pungahan ( eerste dag ) gehouden op de vrijdagavond 29 juli 2011. Op deze vrijdagavond zijn Sakimin en Hilda naar DienstenCentrum De Tuimelaar gegaan voor de Slametan Pungahan. Dat betekent dat we weer gaan beginnen met de Possoh. Dat is de maand dat er vlak voor de zonsopgang en vlak na de zonondergang niet gegeten en gedronken mag en kan worden. Dit is voorgeschreven als 1 van de 5 pijlers van de Islam. Het is een echte maand van verbondenheid met elkaar ( het gezamelijke vasten en eten ) en tevens een Solodariteit met degene die het minder hebben dan wij ( voor ons is het maar 1 maand ). Ook herdenken wij dat de profeet Mohammed de eerste openbaringen heeft ontvangen waarvan/waaruit de Korane ontstaan is.


Sakimin is The Name Sakimin is The Name Sakimin is The Name Sakimin is The Name Sakimin is The Name Sakimin is The Name Sakimin is The NameOntstaan op : 02 Augustus 2011 - 20:50
Last update 2-08-2011 21:14 - CopyRight@Sakimin