OntmoetingsAvond PARI MOVIES SLAMETAN - ( REJEBAN - HEMELREIS MOHAMMED ) Sakimin blog
@ Stichting Suara Jawa - ( opgericht 14-03-1994 ) Postadres - Postbus 64745, 2506 CC DEN HAAG @
Emailadres - info@sakimin.sr
Foto's van Rejeban Slametan ( hemelreis Mohammed ) gehouden op de vrijdagavond 7 juni 2013. Op deze vrijdagavond zijn Sakimin en Hilda op weg naar DienstenCentrum De Burcht aan de Stortenbekerstraat in Den Haag. Op deze avond wordt de Slametan Rejeban ( herdenking van de hemelreis van de profeet Mohammed ) gehouden. Deze hemelreis van de profeet Mohammed vond plaats op de 27ste van de maand Rejab. Het was een beetje tegenstrijdige avond, want buiten was het ( zeker voor de tijd van het jaar ) behoorlijk fris terwijl het binnen juist weer behoorlijk warm was. Dus menig zweetdruppeltje verscheen bij de aanwezige in de zaal van De Burcht. Ondanks deze tegenstrijdigheden op deze avond is de Slametan Rejeban zeer goed verlopen. Over 2 weken is er nog de Slametan Ruwahan en dan staan we aan de vooravond van de Possoh. Dit jaar gaan we gelukkig weer tijdens de Possoh elke avond samenkomen om te lezen / bidden.


Sakimin is The Name Sakimin is The Name Sakimin is The Name Sakimin is The Name Sakimin is The Name Sakimin is The Name Sakimin is The Name Sakimin is The Name Sakimin is The Name
Sakimin is The Name Sakimin is The Name Sakimin is The Name Sakimin is The Name Sakimin is The Name Sakimin is The Name Sakimin is The Name Sakimin is The Name Sakimin is The Name

Last update 25-06-2013 23:57 - CopyRight@Sakimin 25-06-2013