Slametan PARI MOVIES SLAMETAN PARI - ( RUWAHAN - OVERLEDENEN ) Sakimin blog
@ Stichting Suara Jawa - (14-03-1994) Postadres - Postbus 64745, 2506 CC DEN HAAG . Faxnr - 087 8702381 @
Emailadres - info@sakimin.sr

Foto's van Ruwahan Slametan ( herdenken overledenen ) gehouden op vrijdagavond 6 juli 2012. Op deze vrijdagavond zijn Sakimin, Hilda, op weg naar DienstenCentrum De Burcht voor de te houden Slametan Ruwahan Met deze Slametan Ruwahan herdenken en eren we de overledenen van ons. Op deze dag gaan we naar de graven om deze te gaan schoonmaken en in de avond gaan we de Slametan houden. Tevens is de Slamtan Ruwahan een " voorbereiding " voor de Possoh die over twee weken gaat beginnen. We zitten nu al een tijdje in DienstenCentrum De Burcht maar de aanwezige moeten er nog steeds aan wennen dat we de Slametan niet meer zittend ( vanwege ruimtegebrek ) op de vloer houden, maar nu zittend aan tafels houden.


Sakimin is The Name Sakimin is The Name Sakimin is The Name Sakimin is The Name Sakimin is The Name Sakimin is The Name Sakimin is The Name Sakimin is The Name

Click here to go back to previous page
Last update 15-07-2012 11:44 - CopyRight@Sakimin 15-07-2012