Sakimin SAKIMIN IN DEN HAAG - RUWAHAN ( HERDENKEN OVERLEDENEN )       SLAMETAN PARI Sakimin blog     
@ Stichting Suara Jawa - (14-03-1994) Postadres - Postbus 64745, 2506 CC DEN HAAG . Faxnr - 087 8702381 @
Emailadres - info@sakimin.sr


Slametan Ruwahan ( herdenken overledenen ) DienstenCentrum De Tuimelaar, Den Haag (15-07-2011)


Foto's ( aantal = 141 ) van Slametan Ruwahan ( herdenken overledenen ) gehouden op vrijdagavond 15 juli 2011. Op deze vrijdagavond zijn Sakimin en Hilda op weg naar DienstenCentrum De Tuimelaar voor de Slametan Ruwahan. Met deze Slametan herdenken wij de overledenen van ons. Op deze dag gaan we naar de begraafplaats waar we de graven gaan schoonmaken. En in de avond houden we dan de Slametan Ruwahan. Tevens is deze Slametan een voorbereiding voor de komende Possoh die over twee weken ( 29 juli 2011 ) gaat beginnen. Maar eerst is Stichting PARI de komende week nog gesloten want het is nog steeds vakantie.


Sakimin is The Name Sakimin is The Name Sakimin is The Name Sakimin is The Name Sakimin is The Name Sakimin is The Name Sakimin is The Name Sakimin is The Name

Click here to go back to previous pageOntstaan op : 17 Juli 2011 - 10:37
Last update 17-07-2011 10:38 - CopyRight@Sakimin