OntmoetingsAvond PARI MOVIES VASTENMAAND - ( POSSOH 01 ) Sakimin blog
@ Stichting Suara Jawa - ( opgericht 14-03-1994 ) Postadres - Postbus 64745, 2506 CC DEN HAAG @
Emailadres - info@sakimin.sr
Foto's van Possoh 01 ( Slametan Pungahan ) gehouden op de vrijdagavond 21 augustus 2009. Op deze vrijdagavond zijn Sakimin en Hilda naar DienstenCentrum De Tuimelaar gegaan voor de Slametan Pungahan. Dat betekent dat we weer gaan beginnen met de Possoh. Dat is de maand dat er vlak voor de zonsopgang en vlak na de zonondergang niet gegeten en gedronken mag en kan worden. Dit is voorgeschreven als 1 van de 5 pijlers van de Islam. Het is een echte maand van verbondenheid met elkaar ( het gezamelijke vasten en eten ) en tevens een Solodariteit met degene die het minder hebben dan wij ( voor ons is het maar 1 maand ). Ook herdenken wij dat de profeet Mohammed de eerste openbaringen heeft ontvangen waarvan/waaruit de Koran ontstaan is.


Sakimin is The Name Sakimin is The Name Sakimin is The Name Sakimin is The Name Sakimin is The Name Sakimin is The Name Sakimin is The Name Sakimin is The Name

Last update 18-04-2013 22:23 - CopyRight@Sakimin 18-04-2013