OntmoetingsAvond PARI MOVIES VASTENMAAND - ( POSSOH 04 ) Sakimin blog
@ Stichting Suara Jawa - ( opgericht 14-03-1994 ) Postadres - Postbus 64745, 2506 CC DEN HAAG @
Emailadres - info@sakimin.sr
Foto's van Possoh 04 ( Sakimin is on Time ) gehouden op de maandagavond 24 augustus 2009. Op deze maandagavond zijn Sakimin en Hilda naar DienstenCentrum De Tuimelaar gegaan voor de vierde dag van de Possoh 2009. Gelukkig, dit keer waren Sakimin en Hilda wel netjes op tijd bij DienstenCentrum De Tuimelaar, alhoewel ( ondanks het vroege tijdstip ) stonden er al velen te wachten. Het is dit jaar opvallend dat de belangstelling, om te gaan lezen en / of als toehoorder aanwezig te zijn, groter is dan de voorgaande jaren. We hebben dit jaar een meer dan goed gevulde zaal Gelukkig is er wel ( na afloop ) genoeg te drinken en te eten ( in deze volgorde ) voor de aanwezige op deze zeer goed verlopen avond.


Sakimin is The Name Sakimin is The Name Sakimin is The Name Sakimin is The Name Sakimin is The Name Sakimin is The Name Sakimin is The Name Sakimin is The Name

Last update 22-04-2013 23:20 - CopyRight@Sakimin 22-04-2013